Tjänster

Innehållsförteckning

Våra begravningstjänster i Norrtälje

Vi som är begravningsentreprenörer kan planera och genomföra en begravning i Norrtälje från första samtalet med dig som anhörig till och med samkvämet och tackkorten efter begravningen.

Kostnadsfri rådgivning för begravningar i Norrtälje.

Boka personlig och kostnadsfri rådgivning med någon av våra erfarna rådgivare.
Boka gratis rådgivning här

Vi planerar och genomför begravningar i Norrtälje

Som begravningsentreprenör planerar och utför vi begravningar enligt flera trossamfunds ordningar. Den vanligaste är Svenska Kyrkans ordning.

Familjerätt i Norrtälje: Vi stödjer familjer till avlidna personer med råd inom juridik

Vid ett dödsfall är det alltid juridiska frågor som ska hanteras. En bouppteckningsman ska tillsättas och dödsboets egendomar ska sammanställas. Därefter ska ett arvsskifte äga rum. Vi ger råd och stöd i samband med dessa händelser, och kan också sköta administrationen.

Catering i samband med begravningar i Norrtälje

En begravning kan vara känslomässigt mycket påfrestande. Ett samkväm efter begravningen är därför ofta uppskattat av såväl de närmast anhöriga som andra begravningsgäster. Vår begravningsbyrå har de kontakter i Norrtälje som krävs för att arrangera ett samkväm i samband med en begravning.

Andra tjänster i samband med en begravning i Norrtälje

Vi står till tjänst med många andra tjänster vid begravningar i Norrtälje. Anhöriga köper till exempel blommor, en kista och ofta även transporter.

Kyrkor i Norrtälje

Vi arrangerar begravningar i flera olika kyrkor i Norrtälje, som till exempel Norrtälje kyrka, Malsta kyrka, Markuskyrkan och Norrtälje kapell.

Begravningsplatser i Norrtälje

Några av de vanligaste begravningsplatserna i Norrtälje är Norrtälje Kyrkogård, Norrtäljes Kyrkas Kyrkogård samt Malsta Kyrkogård. Vi vet hur jordfästningar på de olika kyrkogårdarna bäst genomförs.

Author photo
Rolf
Skribent
Rolf är en erfaren journalist och skribent som i många år har arbetat som frilansare. Numera är han ansvarig för innehållet på denna webbplats samt för alla dess artiklar och guider.